Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4235/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ đối với người lao động khi đã bán doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4235/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 09/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4235/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ đối với người lao động khi đã bán doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 1058/LĐTBXH-LĐTBXHBHXH ngày 23/7/2009 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa về chế độ đối với người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty nhà nước đã bán cho tập thể người lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật ban hành văn bản thì Nghị định số 109/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 7/11/2008, vì vậy:

1. Đối với những người lao động ghi trong hợp đồng mua bán doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động trước ngày 7/11/2008 thì được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định của Pháp luật lao động. Nguồn chi trả thực hiện theo Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước, Thông tư số 29/2005/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Thông tư số 109/2005/TT-BTC ngày 08/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về tài chính trong giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước.

2. Đối với những người lao động ghi trong hợp đồng mua bán doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 7/11/2008 trở đi hưởng chế độ trợ cấp thôi việc cũng như các chính sách đối với người lao động nói chung theo quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 109/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 Chính phủ về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Quý Sở biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Công ty CP Đường Khánh Hòa;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4235/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ đối với người lao động khi đã bán doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.242

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184