Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4208/VPCP-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2008/QH12 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4208/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 26/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4208/VPCP-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2008/QH12.

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp.

 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về việc giải quyết một số vấn đề sau khi Nghị quyết số 16/2003/QH11 của Quốc hội ngày 17 tháng 6 năm 2003 về việc thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương hết hiệu lực thi hành; Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương có liên quan xây dựng các Nghị định và Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thực hiện công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy có hiệu lực thi hành.

- Hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc các địa phương được Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm đề án "Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy", tiếp tục theo dõi, đánh giá quá trình tái hòa nhập cộng đồng của những người đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 12 năm 2008.

2. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, các cơ quan và các địa phương có liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy; đưa vào chương trình công tác của Chính phủ trong Quý III và IV năm 2008.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Tư pháp và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Vĩnh Trọng;
- UB các vấn đề xã hội và UB Pháp luật của QH;
- Các thành viên UBQG p/chống AIDS và p/chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
- UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội; Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Tây Ninh, Long An, Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu;
- Văn phòng thường trực phòng, chống ma túy,  Bộ Công an;
- Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - TB & XH;
- Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,  các Vụ: NC, TH, PL, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3), Hh 50
 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4208/VPCP-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2008/QH12 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.401

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117