Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 420/LĐTBXH-TL về việc xếp lương đối với cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Ong Trung ương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 420/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 01/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 420/LĐTBXH-TL
V/v xếp lương đối với cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Ong Trung ương

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trả lời công văn số 3598/BNN-TCCB ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và các chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước và Thông tư hướng dẫn số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì các công ty nhà nước hoạt động theo luật doanh nghiệp và các công ty thuộc các thành phần kinh tế khác được vận dụng các quy định như đối với các công ty nhà nước để chuyển, xếp lương và trả lương cho người lao động. Khi vận dụng các công ty này phải thực hiện theo đúng các quy định như đối với công ty nhà nước.

2/ Đối với Trung tâm Nghiên cứu Ong trực thuộc Công ty cổ phần Ong Trung ương theo quy định tại Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ thì thực hiện chuyển xếp lương đối với cán bộ, công nhân viên như sau:

1/ Nguyên tắc chuyển xếp lương:

- Việc chuyển xếp lương phải theo đúng công việc được giao, theo chức vụ đảm nhận. Căn cứ để chuyển, xếp lương đối với CNV trực tiếp sản xuất, kinh doanh là tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật; đối với viên chức, nhân viên là tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ;

- Căn cứ vào ngạch lương của bảng lương hiện xếp để chuyển sang ngạch lương tương ứng của bảng lương chuyển xếp;

- Hệ số lương của bậc được chuyển xếp bằng hoặc cao hơn gần nhất với hệ số lương đang được hưởng;

- Khi chuyển xếp lương không được kết hợp nâng ngạch viên chức, không được kết hợp nâng bậc lương đối với cán bộ, công nhân viên.

2/ Cách chuyển xếp lương:

- Đối với công nhân trực tiếp SXKD: chuyển xếp lương theo chức danh nghề, công việc được giao ghi trong hợp đồng lao động theo các thang lương, bảng lương áp dụng đối với CNV trực tiếp sản xuất, kinh doanh;

- Đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ: chuyển xếp vào ngạch lương tương ứng quy định tại bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và vào bậc có hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất với hệ số lương đang được hưởng, nếu viên chức có hệ số lương hiện hưởng cao hơn hệ số lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch thì được xếp lương vào bậc cuối cùng trong ngạch và hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu. Trường hợp viên chức được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung thì tỷ lệ phụ cấp thâm niên vượt khung được tính trên hệ số lương hiện hưởng làm căn cứ xác định tổng hệ số lương hiện hưởng để chuyển xếp lương;

- Đối với nhân viên thừa hành, phục vụ: thực hiện xếp lương theo chức danh nghề, công việc đảm nhận và chuyển xếp lương tương tự như đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ nêu trên;

- Đối với viên chức giữ chức vụ quản lý: thực hiện chuyển xếp lương như đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ nêu trên và được hưởng phụ cấp giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng theo hạng công ty được xếp.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Công ty cổ phần Ong Trung ương thực hiện việc chuyển xếp lương đối với cán bộ, công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Ong và đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội để thực hiện các chế độ của người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 420/LĐTBXH-TL ngày 01/02/2008 về việc xếp lương đối với cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Ong Trung ương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.105

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219