Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4181/LĐTBXH-LĐTL về việc đơn giá tiền lương năm 2009 của Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam và Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4181/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 04/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4181/LĐTBXH-LĐTL
V/v đơn giá tiền lương năm 2009 của Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam và Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải  

Trả lời công văn số 6327/BGTVT-TCCB ngày 14/9/2009 của Bộ Giao thông vận tải về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 14845/BTC-TCDN ngày 21 tháng 10 năm 2009, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thỏa thuận như sau:

1. Đơn giá tiền lương năm 2009 đối với Tổng công ty Cảng hàng không Miền Nam là 117,32 đồng/1000 đồng doanh thu, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 là:

- Tổng doanh thu:           3.080.315 triệu đồng

- Lợi nhuận:                   387.377 triệu đồng

- Nộp Ngân sách:           Theo đúng quy định của Nhà nước

2. Đơn giá tiền lương năm 2009 đối với Tổng công ty Cảng hàng không Miền Trung là 280,51 đồng/1000 đồng doanh thu, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 là:

- Tổng doanh thu:           276.361 triệu đồng

- Lợi nhuận:                   26.855 triệu đồng

- Nộp Ngân sách:           Theo đúng quy định của Nhà nước

3. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2009 của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam là 885,188 triệu đồng và thực hiện chi trả theo quy định tại Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước.

4. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2009 của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam là 688,487 triệu đồng và thực hiện chi trả theo quy định tại Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước.

5. Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi doanh thu tính lương thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Doanh thu tính lương thực hiện đạt dưới 120% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Doanh thu tính lương thực hiện đạt từ 120% đến dưới 130% so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 50% đơn giá gốc;

- Doanh thu tính lương thực hiện đạt từ 130% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 30% đơn giá gốc.

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải giao đơn giá tiền lương năm 2009 cho các đơn vị theo các thỏa thuận trên đây và chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc trả lương gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả, khuyến khích lao động chuyên môn, kỹ thuật, quản lý giỏi.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4181/LĐTBXH-LĐTL về việc đơn giá tiền lương năm 2009 của Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam và Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.148

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.191.87