Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4178/LĐTBXH-LĐTL về việc tuyển dụng lại lao động dôi dư do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4178/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 03/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4178/LĐTBXH-LĐTL
V/v tuyển dụng lại lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Thạch Bàn
(Tổ 4, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 109/TBC ngày 09/10/2009 của Công ty Cổ phần Thạch Bàn về việc tuyển dụng lại người lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3, mục II Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ thì người lao động dôi dư đã nhận trợ cấp nếu được tái tuyển dụng vào công ty đã cho thôi việc thì phải nộp lại bản sao quyết định nghỉ việc hưởng chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và số tiền được hỗ trợ thêm theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 3 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung cho người sử dụng. Công ty có trách nhiệm thu số tiền trợ cấp mà người lao động đã nộp để nộp về Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư theo quy định của Bộ Tài chính. Ngày 07/7/2009, Bộ Tài chính có văn bản số 9662/BTC-TCDN hướng dẫn thu, nộp tiền trợ cấp lao động dôi dư khi người lao động được tái tuyển dụng.

Hiện nay, các văn bản pháp luật quy định về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước không quy định thời gian tối đa người lao động tái tuyển dụng được miễn nộp lại các khoản trợ cấp đã nhận theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP nêu trên.

Vì vậy, Công ty Cổ phần Thạch Bàn khi tuyển dụng lại người lao động dôi dư phải thu lại khoản trợ cấp mà người lao động đã nhận và nộp lại Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư theo quy định.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Công ty biết và thực hiện theo pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG  
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4178/LĐTBXH-LĐTL về việc tuyển dụng lại lao động dôi dư do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.208

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9