Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4169/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 25/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4169/LĐTBXH-LĐTL
V/v: chuyển, xếp lương đối với người lao động

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 1312/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 15/10/2010 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi về việc chuyển xếp, lương đối với người lao động thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp, sau khi xem xét, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn do Nhà nước làm chủ sở hữu thì Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển hạ tầng Dung Quất và Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Ngãi do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ (được chuyển đổi từ 2 đơn vị sự nghiệp của 2 Ban: Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi) thực hiện xếp lương đối với người lao động theo hệ thống thang lương, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Theo đó, công ty được vận dụng các quy định tại Thông tư số 31/2008/TT-BLĐTBXH ngày 22/12/2008 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ lao động, tiền lương đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ được chuyển đổi từ các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập theo Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 19/05/2007 của Chính phủ để thực hiện việc chuyển, xếp lương cho người lao động từ thang lương, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ sang thang lương, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4169/LĐTBXH-LĐTL ngày 25/11/2010 về chuyển, xếp lương đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.088

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!