Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4164/LĐTBXH-LĐTL về việc đơn giá tiền lương năm 2009 của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4164/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 03/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4164/LĐTBXH-LĐTL
V/v đơn giá tiền lương năm 2009 của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4820/UBND-CNN ngày 19/9/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về đơn giá tiền lương năm 2009 của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 14998/BTC-TCDN ngày 26/10/2009, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Đơn giá tiền lương theo doanh thu đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Sài Gòn là 38,8 đồng/1000 đồng doanh thu, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 như sau:

- Doanh thu: 2.684.956 triệu đồng;

- Lợi nhuận: 183.571 triệu đồng;

- Nộp Ngân sách nhà nước: theo quy định của Nhà nước.

2. Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi doanh thi thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt dưới 130% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 130% đến dưới 150% so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 50% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 150% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 30% đơn giá gốc.

3. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2009 của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty là 1.689 triệu đồng, được tạm ứng hàng tháng nhưng tối đa bằng 80% quỹ lương trên, phần tiền lương còn lại được thanh toán vào cuối năm theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch.

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định theo thẩm quyền về đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2009 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Sài Gòn theo thẩm định nói trên, bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả thực sự của Tổng công ty và gửi quyết định về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Tổng công ty Thương mại SG;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4164/LĐTBXH-LĐTL về việc đơn giá tiền lương năm 2009 của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.035

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.76.41