Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4107/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 30/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4107/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ ăn giữa ca

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Trả lời công văn số 7349/BGTVT-TCCB ngày 22/10/2009 của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị được tiếp tục áp dụng chế độ ăn giữa ca quy định tại Thông tư số 22/2008/TTLT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008 hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong các công ty nhà nước đối với công nhân viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và các đơn vị thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Ngày 17/01/2000 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có công văn số 153/LĐTBXH-TL cho phép viên chức, nhân viên, công nhân đang làm việc tại các đơn vị dưới đây được vận dụng chế độ ăn giữa ca theo quy định tại Thông tư số 15/1999/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/1999 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

- Khu vực Trung ương quản lý: Trạm cân xe, đếm xe, thanh tra giao thông; các đoạn quản lý đường sông (nay là Đoạn quản lý đường thủy nội địa);

- Khu vực tỉnh, thành phố quản lý: Các đoạn quản lý đường bộ, đường sông; các bến xe (chưa là doanh nghiệp); các cụm phà, bến phà; các trạm kiểm tra tải trọng xe; các trạm thu phí cầu, đường bộ là đơn vị sự nghiệp.

Ngày 15/10/2008, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 22/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong các công ty nhà nước thay thế Thông tư số 15/1999/TT-BLĐTBXH nêu trên. Theo đó, viên chức, nhân viên và công nhân đang làm việc tại các đơn vị nêu trên được tiếp tục áp dụng chế độ ăn giữa ca theo quy định tại Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008 nêu trên để lập dự toán kinh phí theo quy định.

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4107/LĐTBXH-LĐTL ngày 30/10/2009 về việc chế độ ăn giữa ca do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.637

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!