Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4101/BHXH-CSXH về việc tính phụ cấp thâm niên cơ yếu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4101/BHXH-CSXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 05/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4101/BHXH-CSXH
V/v tính phụ cấp thâm niên cơ yếu

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Công văn số 2420/LĐTBXH-BHXH ngày 09/7/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, sau khi thống nhất với Ban Cơ yếu Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn giải quyết tồn đọng việc tính phụ cấp thâm niên cơ yếu đối với cán bộ, nhân viên cơ yếu chuyển ngành đã nghỉ việc hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động mà chưa hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Người làm công tác cơ yếu đã chuyển ngành, nghỉ hưu hoặc nghỉ mất sức lao động hiện đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, nhưng chưa được tính hưởng thâm niên cơ yếu trong lương hưu, trợ cấp mất sức lao động theo Công văn số 1736/BHXH-CĐCS ngày 25/5/2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Thủ tục hồ sơ, quy trình, mức hưởng và thời Điểm hưởng phụ cấp thâm niên cơ yếu trong lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1736/BHXH-CĐCS ngày 25/5/2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Công văn số 479/BCY-CS ngày 28/10/2009 của Ban Cơ yếu Chính phủ (sao gửi kèm theo).

Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố thực hiện Điều chỉnh chỉ trả lương hưu, trợ cấp mất sức lao động tăng thêm do Điều chỉnh phụ cấp thâm niên cơ yếu và báo cáo tăng nguồn kinh phí theo Công văn số 840/BHXH-CĐCS ngày 30/8/1996 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ban Cơ yếu Chính phủ để giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ LĐTB&XH;
- Ban Cơ yếu Chính phủ;
- TT Lưu trữ BHXH;
- Lưu VT, CSXH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4101/BHXH-CSXH về việc tính phụ cấp thâm niên cơ yếu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.387
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238