Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4095/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 22/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 4095/LĐTBXH-LĐTL
V/v chuyển, xếp lương cho cán bộ, công nhân viên

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long

Trả lời công văn số 939/2010/CV-VP ngày 6/10/2010 của Công ty cổ phần Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long về việc chuyển, xếp lương cho cán bộ, công nhân viên, sau khi xem xét, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Công ty cổ phần Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long được chuyển đổi từ Trung tâm Tư vấn giám sát chất lượng công trình trực thuộc Ban quản lý dự án Thăng Long thì phải xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương theo qui định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ.

2. Trường hợp Công ty đăng ký áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì vận dụng quy định tại Thông tư số 31/2008/TT-BLĐTBXH ngày 22/12/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ lao động, tiền lương đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ được chuyển đổi từ các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập theo Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 19/05/2007 của Chính phủ để thực hiện việc chuyển, xếp lương cho người lao động từ thang lương, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ sang thang lương, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nêu trên.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long biết và thực hiện theo đúng qui định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,  Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4095/LĐTBXH-LĐTL ngày 22/11/2010 về chuyển, xếp lương cho cán bộ, công nhân viên do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.354

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!