Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4089/BGDĐT-TCCB hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV về viên chức làm công tác thiết bị do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4089/BGDĐT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Vọng
Ngày ban hành: 19/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4089/BGDĐT-TCCB
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV về viên chức làm công tác thiết bị

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2007

 

Kính gửi:

Ông (Bà) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương

 

Căn cứ Nghị quyết số 40/2000/QH10 ngày 09/12/2000 của Quốc hội; Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, ngày 23/8/2006 Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV về hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, trong đó đã quy định mức biên chế viên chức làm công tác thiết bị trong trường phổ thông. Để triển khai thực hiện quy định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương tuyển dụng mới và bồi dưỡng chuẩn hóa viên chức làm công tác thiết bị trong trường phổ thông như sau:

I/ Tiêu chuẩn viên chức làm công tác thiết bị.

1) Về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị:

- Chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của cán bộ viên chức.

- Có trách nhiệm trong công tác.

- Thực hiện kỷ cương, nền nếp, hợp tác trong công tác.

- Có ý thức tự học, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe.

2) Về trình độ đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ:

a) Về trình độ đào tạo:

- Đối với viên chức làm công tác thiết bị ở trường tiểu học: có trình độ tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên.

- Đối với viên chức làm công tác thiết bị ở trường trung học cơ sở: có trình độ tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

- Đối với viên chức làm công tác thiết bị ở trường trung học phổ thông: có trình độ tốt nghiệp đại học.

- Viên chức làm công tác thiết bị ở trường phổ thông phải học qua khóa bồi dưỡng và được cấp chứng chỉ về nghiệp vụ công tác thiết bị ở trường phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nội dung, chương trình, thời gian khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thiết bị từng cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và hoàn thành).

b) Về kỹ năng làm việc:

- Lập được kế hoạch chung về việc sử dụng thiết bị trong trường.

- Lập được báo cáo định kỳ, thường xuyên về công tác thiết bị.

- Tổ chức quản lý, bảo quản, sử dụng thiết bị, lưu giữ, sử dụng hồ sơ thiết bị khoa học, hợp lý.

- Thành thạo tin học văn phòng, biết khai thác phần mềm ứng dụng quản lý thiết bị.

- Biết hướng dẫn sử dụng thiết bị khi cần thiết.

- Biết sửa chữa những thiết bị đơn giản.

- Biết tổ chức làm thiết bị đơn giản với vật liệu dễ kiếm ở địa phương.

II/ Tổ chức thực hiện:

1) Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành nội dung, chương trình, thời gian các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị đối với từng cấp học ở phổ thông, lựa chọn và giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục tổ chức các khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ công tác thiết bị.

2) Các cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị triển khai tổ chức các khóa bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của các địa phương.

3) Các sở giáo dục và đào tạo căn cứ vào văn bản hướng dẫn này và các văn bản liên quan, tổ chức tuyển dụng và chuẩn hóa đội ngũ viên chức làm công tác thiết bị trong các trường phổ thông theo quy định.

a) Đối với những người được tuyển mới có trình độ đào tạo quy định tại điểm a, mục 2 của Công văn này phải học qua khóa bồi dưỡng và được cấp chứng chỉ về nghiệp vụ công tác thiết bị ở trường phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Đối với những người đã được tuyển làm viên chức nhưng chưa có chứng chỉ về nghiệp vụ công tác thiết bị ở trường phổ thông phải tham gia và đạt được yêu cầu khóa bồi dưỡng để nhận được chứng chỉ về nghiệp vụ công tác thiết bị ở trường phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước năm 2010.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KHTC, Viện CL&CTGD, Cục NG&CBQLGD, Vụ GDTrH, GDTH, ĐH&SĐH (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Vọng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4089/BGDĐT-TCCB ngày 19/04/2007 hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV về viên chức làm công tác thiết bị do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.381

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248