Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4058/VPCP-KNTN về việc kiểm điểm trách nhiệm tại Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4058/VPCP-KNTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 19/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4058/VPCP-KNTN
V/v kiểm điểm trách nhiệm tại Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

 

Xét báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, tại văn bản số: 105/BC-HĐQT ngày 16 tháng 5 năm 2008 về kết quả kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến việc để xảy ra khai thác, kinh doanh than trái phép tại Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phải kiểm điểm nghiêm túc về thiếu sót, khuyết điểm và trách nhiệm cụ thể, có hình thức xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc để xảy ra tình trạng khai thác, kinh doanh than trái phép tại Quảng Ninh.

- Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong phạm vi trách nhiệm quản lý, kiểm điểm trách nhiệm và có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh tình trạng khai thác, kinh doanh, xuất khẩu than trái phép.

- Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra khẩn trương, xác minh làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc khai thác, kinh doanh, xuất khẩu than trái phép.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam biết, thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2008.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Trương Vĩnh Trọng, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Công an tỉnh Quảng Ninh;
- Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an);
- VPBCĐ TW về PCTN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTN, TH, TTĐT
- Lưu: VT, KTN (4).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4058/VPCP-KNTN về việc kiểm điểm trách nhiệm tại Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.823
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78