Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4051/LĐTBXH-LĐTL về việc quỹ tiền lương năm 2009 của công ty Cao su Đắk Lắk do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4051/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 27/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4051/LĐTBXH-LĐTL
V/v quỹ tiền lương năm 2009 của công ty Cao su Đắk Lắk

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty Cao su Đắk Lắk

Trả lời công văn số 398/CT-TCLĐ ngày 13/10/2009 của Công ty Cao su Đắk Lắk về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về tác động của suy giảm kinh tế làm giảm doanh thu, lợi nhuận, năng suất lao động năm 2009 của một số công ty nhà nước, ảnh hưởng đến việc xác định đơn giá tiền lương, thu nhập và đời sống của người lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý vấn đề này. Sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cùng với Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể.

2. Trong thời gian chờ hướng dẫn, đề nghị Công ty Cao su Đắk Lắk căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh tạm ứng tối đa không quá 80% mức đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương năm 2008 để trả cho người lao động và Giám đốc công ty theo công văn số 822/LĐTBXH-LĐTL ngày 20/03/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty Cao su Đắk Lắk được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Sở LĐTBXH tỉnh Đắk Lắk;
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4051/LĐTBXH-LĐTL về việc quỹ tiền lương năm 2009 của công ty Cao su Đắk Lắk do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.338

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.191.87