Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3978/LĐTBXH-ATLĐ về việc giải quyết chế độ đối với người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3978/LĐTBXH-ATLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Bùi Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 21/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3978/LĐTBXH-ATLĐ
V/v giải quyết chế độ đối với người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải

Trả lời công văn số 195/CV-BHH ngày 19/8/2009 của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 

1. Điều chỉnh một số chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mà Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đã xếp và trả lương nhưng ghi sai trong sổ bảo hiểm xã hội. Danh mục điều chỉnh tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đính kèm theo công văn này.

2. Đề nghị Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải khi ghi sổ bảo hiểm xã hội cần ghi đúng chức danh nghề như Danh mục trong các Quyết định đã được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (03 bản);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (02 bản);
- Sở LĐTBXH tỉnh Hải Dương;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương;
- Vụ Bảo hiểm xã hội;
- Vụ Lao động – Tiền lương;
- Lưu VT, Cục ATLĐ (03 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH TÊN NGHỀ, CÔNG VIỆC ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BẮC HƯNG HẢI
(Kèm theo công văn số 3978/LĐTBXH-ATLĐ ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT

Tên nghề, công việc đã ghi trong sổ Bảo hiểm xã hội

Lương theo Nghị định 235/HĐBT ngày 18/9/1985

Lương theo Nghị định 26/CP ngày 23/5/1993

Lương theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004

Tên được công nhận của các nghề, công việc nêu tại cột a

Quyết định của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH có quy định nghề, công việc được công nhận tại cột đ

 

a

b

c

d

đ

g

1

- Công nhân Công ty Thủy nông Bắc Hưng Hải

- Công nhân vận hành công trình tại cống Xuân Quan;

- Công nhân vận hành cống Báo Đáp tram Xuân Quan;

- Công nhân vận hành công trình tại cống Kênh cầu;

- Công nhân vận hành cống tại Lực Điền, thuộc trạm Điện Biên

- Công nhân vận hành cống tại Âu thuyền Cầu Cất;

- Công nhân vận hành cống tại Cống tranh;

- Công nhân vận hành cống tại Bá Thủy

- Công nhân vận hành cống tại trạm Điện Biên

- Công nhân vận hành cống trạm Neo;

- Công nhân vận hành cống Cầu Xe

- Công nhân vận hành cống tại cống An Thổ;

- Công nhân vận hành công trình tại cống Xuân Quan;

- Công nhân vận hành công trình tại cống Báo Đáp;

- Công nhân vận hành công trình tại Cống Kênh Cầu;

- Công nhân vận hành công trình tại Cống Lực Điền;

- Công nhân vận hành công trình tại Cống Tranh;

- Công nhân vận hành công trình tại Cống Bá Thủy;

- Công nhân vận hành công trình tại Cống Âu Thuyền;

- Công nhân vận hành công trình tại Cống Neo;

- Công nhân vận hành công trình tại Cống Cầu Xe;

- Công nhân vận hành công trình tại Cống An Thổ.

A4

A 16.II

A.2 II

Đóng mở cửa cống tại cầu công tác ở các đập thủy lợi

Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996

2

- Công nhân sửa chữa máy bơm công ty Bắc Hưng Hải;

- Công nhân công ty Thủy nông Bắc Hưng Hải;

- Công nhân hàn Thủy nông Bắc Hưng Hải;

- Công nhân hàn điện tại Đội sửa chữa công trình máy bơm;

- Công nhân Rèn tại Đội sửa chữa công trình máy bơm;

- Công nhân máy nổ công ty Thủy nông Bắc Hưng Hải;

- Công nhân sửa chữa máy nổ Đội sửa chữa công trình máy bơm;

- Công nhân vận hành và sửa chữa máy nổ, sửa chữa công trình tại Đội sửa chữa công trình máy bơm;

- Công nhân Rèn và sửa chữa công trình, đội sửa chữa công trình máy bơm;

- Công nhân nề tại Đội sửa chữa máy bơm;

- Công nhân nguội Đội sửa chữa công trình máy bơm;

- Công nhân máy nổ, Đội sửa chữa công trình máy bơm;

- Công nhân nguội Đội sửa chữa công trình máy bơm;

- Công nhân Rèn và sửa chữa công trình;

- Công nhân hàn điện tại Đội sửa chữa công trình máy bơm.

A1

A1.II

A1.II

Xây dựng thủ công các công trình thủy lợi (mộc, nề, sắt…)

Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3978/LĐTBXH-ATLĐ về việc giải quyết chế độ đối với người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.425

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184