Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3977/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ký quỹ hoạt động giới thiệu việc làm

Số hiệu: 3977/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 23/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3977/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Ký quỹ hoạt động giới thiệu việc làm

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi: Sở lao động – thương binh và xã hội tỉnh Đắk lăk

Trả lời công văn số 1703/LĐTBXH ngày 10/11/2005 của quý Sở về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép giới thiệu việc làm phải có ít nhất 300 triệu đồng Việt Nam ký quỹ tại Ngân hàng. khoản tiền này dùng để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động giới thiệu việc làm của doanh nghiệp. Doanh nghiệp không được sử dụng khoản ký quỹ này vào mục đích khác. Do vậy, trong trường hợp quý Sở nêu, khoán ký quỹ 500 triệu đồng để được cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động không được sử dụng để được cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đề nghị qúy Sở nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, LĐVL
.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
 Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3977/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ký quỹ hoạt động giới thiệu việc làm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.419

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171