Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 393/LĐTBXH-LĐTL thực hiện mức lương tối thiểu vùng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 393/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 04/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 393/LĐTBXH-LĐTL
V/v thực hiện mức lương tối thiểu vùng

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được công văn số 03/BQLCKCN-DN ngày 06/01/2010 của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định hỏi về việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2010 tại Khu công nghiệp Mỹ Trung thuộc tỉnh Nam Định (công văn đính kèm).

Theo Nghị định số 97/2009/NĐ-CP và Nghị định số 98/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ thì mức lương tối thiểu vùng được quy định theo địa giới hành chính, tuy nhiên đối với Khu công nghiệp Mỹ Trung tỉnh Nam Định nằm trên địa bàn xã Mỹ Trung thuộc huyện Mỹ Lộc và phường Lộc Hạ thuộc thành phố Nam Định có mức lương tối thiểu vùng khác nhau (trong đó xã Mỹ Trung áp dụng mức lương tối thiểu vùng IV, phường Lộc Hạ áp dụng mức lương tối thiểu vùng III), vì vậy đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Khu công nghiệp Mỹ Trung áp dụng mức lương tối thiểu vùng như sau:

- Về nguyên tắc chung, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn nào thì áp dụng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định đối với địa bàn đó theo quy định tại Nghị định số 97/2009/NĐ-CP , Nghị định số 98/2009/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Trường hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thấy cần thiết phải áp dụng thống nhất mức lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Mỹ Trung theo vùng III (quy định đối với địa bàn thành phố Nam Định) thì thực hiện như sau:

+ Trao đổi, thống nhất ý kiến với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định và Liên đoàn lao động tỉnh Nam Định về việc áp dụng thống nhất mức lương tối thiểu theo vùng III đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Mỹ Trung.

+ Phối hợp cùng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định và Liên đoàn lao động tỉnh Nam Định tổ chức lấy ý kiến các nhà đầu tư, người sử dụng lao động hoạt động tại Khu công nghiệp Mỹ Trung về việc áp dụng mức lương tối thiểu nêu trên nguyên tắc đồng thuận, nhất trí, nhất là đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã Mỹ Trung đang áp dụng mức lương tối thiểu vùng IV phải áp dụng mức lương tối thiểu vùng III. Trên cơ sở đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định xem xét, quyết định, đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Mỹ Trung thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban quản lý các KCN tỉnh Nam Định;
- Lưu VP, Vụ LĐTL (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 393/LĐTBXH-LĐTL thực hiện mức lương tối thiểu vùng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.539
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112