Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3913/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 25/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 3913/LĐTBXH-TL
V/v Chế độ đối với những người được cấp xã hợp đồng làm công tác bảo vệ rừng

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trả lời công văn số 2410/BNN-KL ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thống nhất với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung chế độ đối với những người được cấp xã hợp đồng làm công tác bảo vệ rừng như: định mức rừng bảo vệ; tiêu chuẩn, điều kiện và trách nhiệm của người hợp đồng bảo vệ phòng chống cháy rừng; kéo dài thời gian hợp đồng lên 6 tháng; quy định 2 mức phụ cấp theo hệ số lương cơ bản… Tuy nhiên vì những nội dung trên không có trong Chỉ thị số 19/1998/CT-TTg ngày 17 tháng 04 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ, vì vậy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ cho sửa đổi, bổ sung Chỉ thị nêu trên hoặc sẽ ban hành bằng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2/ Hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì chế độ chính sách đối với ngành Kiểm lâm và người bảo vệ phòng chống cháy rừng ở cấp xã thuộc nguồn chi ngân sách Nhà nước và do Bộ Nội vụ quản lý, không thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TLTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3913/LĐTBXH-TL ngày 25/10/2007 về việc chế độ đối với những người được cấp xã hợp đồng làm công tác bảo vệ rừng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.282

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!