Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3904/TCT-TCCB về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3904/TCT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 07/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3904/TCT-TCCB
V/v Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 2302/QĐ-BTC ngày 14/9/2012 ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức, viên chức, hợp đồng lao động 68 thuộc Bộ Tài chính; ngày 04/10/2012, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 3485/TCT-TCCB thông báo để các đơn vị trong ngành thuế được biết, nghiên cứu, triển khai tại đơn vị.

Vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được một số đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc và một số thắc mắc của các Cục Thuế trong quá trình triển khai (Cục Thuế các tỉnh Yên Bái, Bình Phước, Thái Nguyên, Phú Thọ,…). Trong đó, có đơn vị đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn hoặc xin ý kiến nâng lương trước thời hạn đối với công chức không đáp ứng đủ điều kiện về thời gian giữ bậc lương; có đơn vị thành lập hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn chỉ để xét riêng cho lãnh đạo Cục Thuế,…

Để thực hiện đúng quy định của Bộ Tài chính về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, Tổng cục Thuế lưu ý các đơn vị một số vấn đề sau:

1. Về thời gian giữ bậc lương:

Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức, viên chức, hợp đồng lao động 68 thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 2302/QĐ-BTC ngày 14/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã quy định cụ thể điều kiện về thời gian giữ bậc lương nói chung để được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc (Khoản 2 Điều 2 của Quy định) và điều kiện về thời gian giữ bậc lương cụ thể cho từng mức nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc (Điều 6 của Quy định).

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố khi xác định thời gian giữ bậc lương cho các cá nhân để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định nêu trên.

2. Về việc xét, đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc:

Điều 5 Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đã quy định cụ thể mỗi Cục Thuế là 01 đơn vị để xác định chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn. Cũng theo quy định trên, chỉ tiêu được nâng bậc lương trước thời hạn hàng năm của mỗi Cục Thuế bằng 5% tổng số biên chế thực trả lương của Cục Thuế tính đến thời điểm ngày 01/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Mặt khác, Điều 3 Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đã quy định cụ thể việc xét nâng lương trước thời hạn phải theo thứ tự ưu tiên, cho đến khi hết chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định, đảm bảo số người được nâng bậc lương trước thời hạn không vượt quá tỷ lệ 5% tổng biên chế thực trả lương của đơn vị tại thời điểm 01/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Như vậy, việc triển khai tổng hợp, xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của mỗi Cục Thuế phải được triển khai thống nhất, cùng thời điểm trong toàn Cục Thuế; trên cơ sở danh sách đủ điều kiện được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn, Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn của Cục Thuế sẽ họp để xem xét, lựa chọn, đề xuất những người đủ điều kiện trong phạm vi chỉ tiêu được xét của đơn vị theo đúng thứ tự ưu tiên tại Quy định này.

3. Về thời điểm triển khai họp hội đồng:

Theo quy định tại Điểm 2 Điều 8 của Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, thời điểm ngày 15/12 hàng năm là thời điểm cuối cùng để tổng hợp đề nghị của các đơn vị trực thuộc trước khi Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn của đơn vị họp; quá thời hạn nêu trên nếu đơn vị nào không có đề nghị thì mới coi là đơn vị đó không có nhu cầu xét nâng bậc lương trước thời hạn. Để đảm bảo quyền lợi của công chức, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế có kế hoạch cụ thể trong quá trình triển khai, đảm bảo đúng mốc thời gian theo quy định của Bộ Tài chính, tránh khiếu kiện, thắc mắc.

4. Về việc công khai danh sách:

Theo Điểm 2.2 Khoản 2 Điều 8 của Quy định: “căn cứ kết luận của Hội đồng, bộ phận tổ chức cán bộ thông báo công khai danh sách những người dự kiến được nâng bậc lương trước thời hạn tới tất cả các đơn vị trực thuộc trong vòng 05 ngày làm việc, trước khi trình cấp có thẩm quyền ký ban hành Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn.” Do vậy, đề nghị các Cục Thuế phải lưu ý, thực hiện đúng quy định về công khai nêu trên, trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Do đây là năm đầu tiên triển khai việc xét nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định mới của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố nghiên cứu kỹ Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức, viên chức, hợp đồng lao động 68 thuộc Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Quyết định số 2302/QĐ-BTC ngày 14/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để triển khai tại đơn vị đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, tránh tình trạng tùy tiện; không công khai, minh bạch; không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế có một số lưu ý để Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện việc nâng bậc lương trước thời hạn theo đúng quy định của Bộ Tài chính./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TCCB-BTC (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB (2b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3904/TCT-TCCB về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.911

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100