Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3898/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tính lương tối thiểu đối với người lao động dôi dư trong doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa thực hiện cơ cấu lại trong vòng 12 tháng

Số hiệu: 3898/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 16/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3898/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Tính lương tối thiểu đối với người lao động dôi dư trong doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa thực hiện cơ cấu lại trong vòng 12 tháng.

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi: Bộ Thương mại

Trả lời Công văn số 5425/TM-TCCB đề ngày 7/11/2005 của quý Bộ về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Tại Tiết c Điểm 1 Mục II của Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định:

- Trợ cấp đi tìm việc làm là 6 (sáu) tháng tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp lương (nếu có) đang hưởng.

- Đối với công ty cổ phần hoạt động trong 12 tháng thì tiền lương và các khoản phụ cấp lương (nếu có) được tính tại thời điểm doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ những quy định trên thì doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp từ 01/10/2005 trở đi thì tiền lương và các khoản phụ cấp lương (nếu có) để tính trợ cấp 6 tháng đi tìm việc làm cho người lao động dôi dư thì được tính theo mức lương tối thiểu 350.000 đồng/tháng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để quý Bộ nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ LĐVL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
 
 
 
 
Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3898/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tính lương tối thiểu đối với người lao động dôi dư trong doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa thực hiện cơ cấu lại trong vòng 12 tháng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.297

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171