Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3874/BNN-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 23/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3874/BNN-ĐMDN
V/v: điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2010 của Tcty Lâm nghiệp Việt Nam  

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
(Vụ Lao động tiền lương)

 

Ngày 26/8/2010 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 2762/BNN-ĐMDN về việc đăng ký đơn giá tiền lương năm 2010 của Tổng công ty, Lâm Nghiệp Việt Nam với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Ngày 14/9/2010 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Nội dung phụ lục 1 của Thông tư quy định những đơn vị đã xây dựng và đăng ký kế hoạch đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương của viên chức quản lý năm 2010 thì căn cứ vào hướng dẫn tại phụ lục này để điều chỉnh lại đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương, thù lao năm 2010.

Thực hiện Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã thực hiện điều chỉnh lại đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương và có công văn số 350CV/HĐTV/TCLĐ ngày 9/11/2010 (có giải trình kèm theo) trình chủ sở hữu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhất trí với đề nghị của Tổng công ty Lâm nghiệp và Phát triển nông thôn nhất trí với đề nghị của Tổng công ty Lâm nghiệp và thống nhất với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Vụ Lao động tiền lương) như sau:

1. Đơn giá tiền lương tính theo doanh thu giữ nguyên theo đề nghị tại công văn số 2762/BNN-ĐMDN ngày 26/8/2010 là: 88 đồng/1.000 đồng doanh thu.

2. Điều chỉnh lại Quỹ tiền lương kế hoạch của viên chức quản lý Tổng công ty là: 3.851 triệu đồng.

* Tương ứng với chỉ tiêu:

- Doanh thu: 985.470 triệu đồng;

- Lợi nhuận: 139.287 triệu đồng;

- Nộp ngân sách: theo quy định của nhà nước.

(Gửi kèm công văn số 350CV/HĐTV/TCLĐ ngày 9/11/2010 của Tổng công ty)

Đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Vụ Lao động tiền lương) xem xét, có ý kiến thẩm định để Tổng công ty thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tcty Lâm nghiệp VN (để biết);
- Lưu VT, ĐMDN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỬ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3874/BNN-ĐMDN điều chỉnh đơn giá tiền lương ngày 23/11/2010 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.988

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!