Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3859/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thỏa thuận xếp lương đối với một số chức danh làm việc trong các công ty nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật

Số hiệu: 3859/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 14/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3859/LĐTBXH-TL
V/v: thỏa thuận xếp lương đối với một số
chức danh làm việc trong các công ty nhà nướcthuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi: Bộ văn hóa – thông tin

Trả lời công văn số 2282/BVHTT-TCCB ngày 22/6/2005 của Bộ Văn hóa – Thông tin về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thỏa thuận xếp lương đối với một số chức danh viên chức chuyên môn, nghiệp vụ làm việc trong các công ty nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của Bộ Văn hóa – Thông tin được vận dụng xếp lương theo bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ (phụ lục kèm theo).

2/ Đề nghị Bộ Văn hóa – Thông tin chỉ đạo, hướng dẫn các công ty thuộc quyền quản lý thực hiện việc chuyển xếp lương theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TL(3).

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3859/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thỏa thuận xếp lương đối với một số chức danh làm việc trong các công ty nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.322

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171