Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3845/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc bổ nhiệm GĐ, PGĐ, KTT trong công ty nhà nước

Số hiệu: 3845/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 14/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3845/LĐTBXH-TL
V/v: bổ nhiệm GĐ, PGĐ, KTT
trong công ty nhà nước

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi: Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam

Trả lời công văn số 799 CV/MTTW ngày 12/10/2005 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003 (Điều 24) thì tiêu chuẩn và điều kiện để tuyển chọn Giám đốc công ty nhà nước là có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý công ty; có trình độ đại học; có chuyên môn thuộc lĩnh vực kinh doanh chính của công ty; có ít nhất ba năm kinh nghiệm tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của công ty; có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết; hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật; thường trú tại Việt Nam. Các tiêu chuẩn và điều kiện này được áp dụng chung cho hình thức bổ nhiệm và ký hợp đồng làm Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước và trên thực tế Thủ tướng Chính phủ cũng đã cho phép xây dựng đề án thực hiện thí điểm Hội đồng quản trị tuyển chọn, ký hợp đồng với Tổng giám đốc 5 Tổng công ty nhà nước (Công nghiệp tàu thủy, Công nghiệp ôtô, Thiết bị kỹ thuật điện, Thủy tinh và gốm xứ xây dựng, Xây dựng Sông Hồng). Theo nội dung đề án của các Tổng công ty thì đối tượng để tuyển chọn, ký hợp đồng làm Tổng giám đốc có thể là người làm việc trong công ty hoặc từ các công ty khác, có thể là người Việt Nam hoặc người nước ngoài thường trú tại Việt Nam có trình độ, năng lực quản lý, kinh doanh, hiểu biết pháp luật.

Vì vậy, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho rằng, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển dần hình thức bổ nhiệm sang ký hợp đồng đối với công ty nhà nước, phù hợp với kinh tế thị trường thì tiêu chuẩn để tuyển chọn, bổ nhiệm Giám đốc công ty nhà nước không nhất thiết phải là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được biết, tham khảo./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ TLTC (3).

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3845/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc bổ nhiệm GĐ, PGĐ, KTT trong công ty nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.331

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112