Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3823/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 31/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3823/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Cấp giấy phép cho người lao động
nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Phong Tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 09/KKT-QLKCN ngày 18/10/2006 của quý Ban về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17/9/2003 thì các giấy tờ quy định trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Danh Mục các nước đã ký Hiệp định lãnh sự với Việt Nam liên quan đến các giấy tờ trong hồ sơ xin cấp giấp phép lao động cho người nước ngoài, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có công văn số 1274/LĐTBXH-LĐVL ngày 18/4/2006 gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc quy định miễn hợp pháp hóa giấy tờ theo các Hiệp định, thỏa thuận song phương giữa Việt Nam với các nước (có văn bản kèm theo). Đề nghị quý Ban nghiên cứu nội dung công văn số 1274/LĐTBXH-LĐVL ngày 18/4/2006 nêu trên để thực hiện theo đúng quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để quý Ban biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Lao động – Thương binh

và Xã hội tỉnh Khánh Hòa (để biết);
- Lưu VP, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3823/LĐTBXH-LĐVL ngày 31/10/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.722

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!