Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3819/LĐTBXH-LĐTL về việc chấm dứt hợp đồng lao động trong doanh nghiệp do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3819/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 08/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
-----------

Số: 3819/LĐTBXH-LĐTL
V/v chấm dứt hợp đồng lao động trong doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Trả lời công văn số 2226/CNT-TCCB ngày 29/9/2009 của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam về việc chấm dứt hợp đồng lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Điều 37 Bộ luật Lao động quy định người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong doanh nghiệp được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lý do và thời hạn báo trước theo quy định.

Khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định tại Điều 37 Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động và được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 và số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đề nghị Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam căn cứ quy định nêu trên để xem xét, giải quyết việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Phạm Văn Lý cho phù hợp./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c)
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3819/LĐTBXH-LĐTL về việc chấm dứt hợp đồng lao động trong doanh nghiệp do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.699
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.150