Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 381/LĐTBXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Văn Chương
Ngày ban hành: 11/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 381/LĐTBXH-TCCB
V/v: nâng bậc lương trước thời hạn đối với CCVC năm 2010

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 và Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1260/QĐ-LĐTBXH ngày 22/9/2008 của Bộ trưởng, Bộ đề nghị các đơn vị như sau:

1. Rà soát, tổng hợp danh sách công chức, viên chức trong đơn vị đủ điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2010 (theo Quyết định số 1260/QĐ-LĐTBXH ngày 22/9/2008 của Bộ trưởng).

2. Thành lập Hội đồng xét duyệt danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng lương của Bộ.

3. Gửi hồ sơ đề nghị Hội đồng lương của Bộ xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trước ngày 28/02/2011 để tổng hợp. Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị của đơn vị kèm theo danh sách công chức, viên chức trích ngang (mẫu số 1, Quyết định số 1260/QĐ-LĐTBXH ngày 22/9/2008).

- Các quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền (Riêng quyết định khen thưởng của Bộ đối với các cá nhân năm 2010, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ liên hệ với Văn phòng Bộ để bổ sung hồ sơ).

- Quyết định thành lập Hội đồng lương.

- Biên bản họp Hội đồng lương có đầy đủ ý kiến của các thành viên Hội đồng.

- Quyết định nâng bậc lương gần nhất của cá nhân được đề nghị.

Đối với các Vụ, Thanh tra và Văn phòng Bộ không phải thành lập Hội đồng.

Bộ thông báo để các đơn vị thực hiện đúng quy định về điều kiện, tiêu chuẩn; quy trình, thủ tục; nguyên tắc và thời gian quy định.

Sau ngày 28/02/2011, đơn vị nào không gửi đề nghị coi như không có nhu cầu nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc năm 2010.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Lê Văn Chương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 381/LĐTBXH-TCCB ngày 11/02/2011 về nâng bậc lương trước thời hạn đối với công, viên chức năm 2010 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.327

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.174.110