Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3801/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 08/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3801/LĐTBXH-TL
V/v: chuyển xếp lương chuyên viên
chính trong công ty nhà nước

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi:

Công ty vật liệu xây dựng bưu điện
(Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 019/05/TCHC ngày 26/9/2005 của Công ty Vật liệu xây dựng bưu điện về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo công văn số 1746/LĐTBXH-TL ngày 8/6/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì việc chuyển xếp lương đối với những người xếp bậc 7, bậc 8 ngạch chuyên viên đạt kết quả thi nâng ngạch chuyên viên chính được thực hiện như sau:

- Những người xếp bậc 7, bậc 8 ngạch chuyên viên đã thi nâng ngạch viên chức đạt kết quả, chuyển xếp bậc 7 vào bậc 1, bậc 8 vào bậc 2 của ngạch chuyên viên chính theo lương cũ quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ, nếu từ ngày 01/10/2004 trở đi vẫn đang xếp ở bậc 1 (bậc 7 chuyển lên) hoặc bậc 2 (bậc 8 chuyển lên) của ngạch chuyên viên chính thì chuyển xếp sang lương mới bậc 1 vào bậc 2, bậc 2 vào bậc 3 của ngạch chuyên viên chính theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ khi chuyển xếp lên bậc trên liền kề của ngạch chuyên viên chính mới.

- Những người thi nâng ngạch viên chức theo lương mới tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 trở đi thì thực hiện chuyển xếp lương theo quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/04/1998. Theo đó những người xếp bậc 7, bậc 8 ngạch chuyên viên thi nâng ngạch viên chức đạt kết quả thì chuyển xếp bậc 7 vào bậc 2, bậc 8 vào bậc 3 ngạch chuyên viên chính, thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ khi chuyển xếp bậc 7, bậc 8 ngạch chuyên viên.

Đối với trường hợp ông Nguyễn Văn B nêu tại công văn số 019/05/TCHC, đã xếp bậc 8/8 của ngạch chuyên viên, thi nâng ngạch đạt kết quả được xếp vào bậc 2/6 ngạch chuyên viên chính cũ quy định tại Nghị định số 26/CP, ngày 01/10/2004 chuyển xếp sang lương mới bậc 2/6 ngạch viên chính quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP thì từ ngày 01/10/2004 được chuyển xếp vào bậc 3/6. Thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ ngày 01/10/2004.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty Vật liệu xây dựng bưu điện được biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Tcty Bưu chính viễn thông
- Lưu VT, Vụ TLTC (3)
.

T/L BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG – TIỀN CÔNG 
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3801/LĐTBXH-TL ngày 08/11/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chuyển xếp lương chuyên viên chính trong công ty nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.531

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!