Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 380/LĐTBXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Văn Chương
Ngày ban hành: 11/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 380/LĐTBXH-TCCB
V/v: đăng ký nhu cầu tham gia dự thi nâng ngạch công chức, viên chức năm 2011

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

Thực hiện Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong cơ quan nhà nước và Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, Bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị căn cứ yêu cầu nhiệm vụ; vị trí việc làm; chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức và yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ đối với từng ngạch để xây dựng cơ cấu ngạch của đơn vị và đăng ký nhu cầu công chức, viên chức tham gia dự thi nâng ngạch lên ngạch chính và cao cấp năm 2011.

Để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ và các cơ quan quản lý ngạch chuyên ngành về chỉ tiêu dự thi đúng thời gian quy định, Bộ đề nghị các đơn vị gửi danh sách đăng ký về Vụ Tổ chức cán bộ (theo mẫu đính kèm) trước ngày 20/02/2011.

Bộ đề nghị các đơn vị tạo điều kiện để công chức, viên chức tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên ngành, kiến thức quản lý hành chính nhà nước, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, … theo yêu cầu của chức danh, tiêu chuẩn ngạch đăng ký dự thi nhằm đảm bảo cho công chức, viên chức đủ điều kiện tham dự các kỳ thi nâng ngạch khi có thông báo dự thi chính thức của các cơ quan quản lý ngạch chuyên ngành.

Sau ngày 20/02/2011, đơn vị nào không gửi đăng ký coi như không có nhu cầu cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch trong năm.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Lê Văn Chương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 380/LĐTBXH-TCCB về đăng ký nhu cầu tham gia dự thi nâng ngạch công, viên chức ngày 11/02/2011 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.615

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!