Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3766/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 15/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3766/BNN-TCCB
V/v đề nghị xếp lương đối với viên chức nghỉ hưu thuộc Tổng cục Thủy lợi

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Tổng cục Thủy lợi đã có công văn số 765 TCTL-CP ngày 02/11/2010 về việc đề nghị xét nâng ngạch không qua thi đối với viên chức khi có thông báo nghỉ hưu, căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức khi có thông báo nghỉ hưu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Nội vụ xét, nâng ngạch và xếp lương đối với viên chức thuộc Tổng cục Thủy lợi như sau:

Giáo sư Nguyễn Tất Đắc, sinh ngày 01/10/1945, Tiến sỹ, Nghiên cứu viên chính, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam thuộc Tổng cục Thủy lợi, tham gia công tác tháng 12/1967, hệ số lương hiện hưởng 6,78 bậc 8/8 ngạch Nghiên cứu viên chính, mã ngạch 13.091, từ ngày 01/11/2007. Trong quá trình công tác ông Nguyễn Tất Đắc luôn hoàn thành nhiệm vụ, 10 năm trước khi nghỉ hưu không bị bất cứ hình thức kỷ luật nào, đã có thông báo nghỉ hưu từ ngày 01/11/2010 (Thông báo số 234 TCTL-VP ngày 23/6/2010). Tuy nhiên, do đơn vị nghiên cứu và hoàn tất các thủ tục giải quyết chế độ đối với Giáo sư Nguyễn Tất Đắc chưa kịp thời. Để đảm bảo chế độ đối với viên chức khi nghỉ hưu, Tổng cục Thủy lợi đã có công văn đề nghị Bảo hiểm xã hội lùi thời gian làm thủ tục hưu trí đối với Giáo sư Nguyễn Tất Đắc đến hết ngày 31/12/2010 (có công văn kèm theo).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Nội vụ xem xét bổ nhiệm và xếp lương đối với Giáo sư Nguyễn Tất Đắc, bậc 3/6 ngạch Nghiên cứu viên cao cấp, hệ số lương 6,92, mã ngạch 13.090, được hưởng từ ngày 01/10/2010./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3766/BNN-TCCB ngày 15/11/2010 về đề nghị xếp lương đối với viên chức nghỉ hưu thuộc Tổng cục Thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.805

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.83.132
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!