Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 376/BHXH-VP điều chỉnh giờ làm việc do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 376/BHXH-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Trần Phi
Ngày ban hành: 31/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 376/BHXH-VP
V/v điều chỉnh giờ làm việc

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam

Theo Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 12/01/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh giờ làm việc, học tập và kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội, kể từ ngày 01/02/2012 các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện giờ làm việc như sau:

Thời gian bắt đầu làm việc buổi sáng từ 8h00 và kết thúc giờ làm việc buổi chiều vào 17h00.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ, các Phó TGĐ (b/c);
- BHXH các tỉnh, thành phố (để biết);
- BHXH: Bộ Quốc phòng; Công an nhân dân; Ban Cơ yếu Chính phủ (để biết);
- Lưu: VT, TH.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Phi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 376/BHXH-VP điều chỉnh giờ làm việc do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.139
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155