Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3728/LĐTBXH-LĐTL về miễn thi môn ngoại ngữ đối với chức danh viên chức dự thi nâng ngạch của Tổng công ty Cà phê Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3728/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 26/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3728/LĐTBXH-LĐTL
V/v miễn thi môn ngoại ngữ đối với một số chức danh viên chức dự thi nâng ngạch của TCT Cà phê Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Tổng công ty Cà phê Việt Nam

Trả lời công văn số 861/TCT-TCCB ngày 12/10/2010 của Tổng công ty Cà phê Việt Nam về việc đề nghị được miễn thi môn ngoại ngữ đối với một số chức danh viên chức dự thi nâng ngạch của Tổng công ty Cà phê Việt Nam, sau khi xem xét, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Các viên chức của Tổng công ty thuộc các ngành: tài chính - kế toán, tổ chức - cán bộ - thanh tra, văn phòng, kế hoạch - đầu tư và trồng trọt, từ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ 50 tuổi trở lên đối với nữ không phải thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính, từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2010 và 2011.

Các điều kiện, tiêu chuẩn khác được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/4/1998 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước và Tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ban hành kèm theo Quyết định số 01/TCT-TCCB/QĐ ngày 02/01/2002 của Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

Đề nghị Tổng công ty Cà phê Việt Nam thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3728/LĐTBXH-LĐTL về miễn thi môn ngoại ngữ đối với chức danh viên chức dự thi nâng ngạch của Tổng công ty Cà phê Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.213

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199