Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3695/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 01/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3695/LĐTBXH-TL
V/v: chuyển xếp lương

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi: Tổng Công ty xây dựng Thăng Long

Trả lời công văn số 1108/TC-TCTngày 15/10/2005 của tổng công ty xây dựng Thăng Long về việc ghi tại trích yếu, bộ lao động - thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại nghị định 26/CP  ngày 23/5/1993 của chính phủ qui định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp trước đây thì các doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện xếp lương theo các thang lương, bảng lương ban hành kèm theo nghị định 26/cp ngày 23/5/1993 nêu trên. như vậy, việc tổng công ty xây dựng thăng long xếp lương cho một số trường hợp theo các bảng lương ban hành kèm theo nghị định 25/CP ngày 23/5/1993 của chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang là không đúng qui định của nhà nước.

Vì vậy, tổng công ty xây dựng thăng long cần rà soát lại việc xếp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức trong đơn vị theo đúng qui định tại nghị định 26/cp nêu trên làm cơ sở chuyển xếp lương mới theo qui định tại nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước.

Đối với 07 trường hợp nêu tại công văn số 1108/TC-TCT ngày 15/10/2005 của tổng công ty xây dựng Thăng Long cũng phải thực hiện chuyển xếp theo qui định trên. sau khi chuyển xếp nếu có hệ số mức lương mới thấp hơn hệ số mức lương cũ (hệ số lương theo nghị định 26/CP) thì được cộng thêm hệ số chênh lệch cho bằng hệ số mức lương cũ đó.

Bộ lao động - thương binh và xã hội trả lời để tổng công ty xây dựng Thăng Long biết và thực hiện theo đúng qui định của nhà nước./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TL (3)

TL BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
 Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3695/LĐTBXH-TL ngày 01/11/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chuyển xếp lương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.792

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!