Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3684/LĐTBXH-LĐTL về chế độ trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3684/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 22/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3684/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 561/SLĐTBXH ngày 10/8/2010 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre về việc chế độ trợ cấp thôi việc, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về trường hợp của ông Mạc Văn Kim:

- Đối với thời gian từ tháng 12/1981 đến tháng 02/1992 ông Kim làm việc tại Công ty Chuyên doanh mía đường, sau đó từ tháng 03/1992 đến tháng 10/1998 ông Kim được giữ lại Ban thanh lý tài sản khi Công ty Chuyên doanh mía đường bị giải thể: theo quy định tại Điều 14 Quyết định số 315-HĐBT ngày 01/9/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về chấn chỉnh tổ chức lại sản xuất và kinh doanh trong khu vực kinh tế quốc doanh thì trong quá trình tiến hành các thủ tục giải thể xí nghiệp, giá trị thu được từ việc bán tài sản của xí nghiệp sau khi trừ các khoản chi cần thiết để thực hiện các thủ tục giải thể, được sử dụng theo thứ tự ưu tiên như: tiền lương và tiền bảo hiểm xã hội mà xí nghiệp còn nợ cán bộ công nhân viên; các khoản nợ của các chủ nợ; phần còn lại đem sử dụng để giải quyết quyền lợi về mặt vật chất cho người lao động theo Quyết định 176-HĐBT ngày 09/10/1989 của Hội đồng Bộ trưởng về sắp xếp lại lao động trong các đơn vị kinh tế quốc doanh. Nếu phần giá trị còn lại này không đủ để giải quyết quyền lợi của người lao động như đã nói trên thì ngân sách tỉnh, thành phố, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, dành một khoản chi hợp lý để hỗ trợ cho việc giải quyết những quyền lợi chính đáng của người lao động.

- Đối với thời gian từ tháng 10/1998 đến tháng 03/1999 ông Kim làm việc tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre (thuộc khu vực hành chính, sự nghiệp), vì vậy đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre trao đổi với Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre để xem xét, giải quyết.

- Đối với thời gian từ tháng 03/1999 đến tháng 09/2009, Công ty cổ phần Mía đường Bến Tre đã chi trả chế độ trợ cấp thôi việc cho thời gian ông Kim làm việc tại Công ty là đúng với quy định của Nhà nước.

2. Về trường hợp của ông Nguyễn Gia Tế có quá trình chuyển công tác từ Ban Tuyên huấn thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sang Văn phòng Sở Nông nghiệp Bến Tre và sang Xí nghiệp Liên hợp chăn nuôi và chế biến thực phẩm xuất khẩu trước năm 1995, vì vậy khi Xí nghiệp có quyết định giải thể và ông Tế được giữ lại để tiếp tục giải quyết công nợ đến tháng 07/1996 thì quyền lợi của ông được giải quyết theo quy định tại Điều 14 Quyết định số 315-HĐBT ngày 01/9/1990 của Hội đồng Bộ trưởng nêu trên.

Đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre căn cứ vào hồ sơ cụ thể của từng đối tượng và trao đổi với các đơn vị có liên quan để xem xét, giải quyết theo đúng quy định của Nhà nước.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, Vụ LĐTL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3684/LĐTBXH-LĐTL về chế độ trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.561

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239