Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3661/BNN-TCCB đề nghị hướng dẫn xếp lương đối với viên chức nghỉ hưu thuộc Trường Đại học Thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3661/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 08/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3661/BNN-TCCB
V/v đề nghị hướng dẫn xếp lương đối với viên chức nghỉ hưu thuộc Trường Đại học Thủy lợi

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Trường Đại học Thủy lợi đã có công văn số 1140/ĐHTL-TCCB ngày 01/11/2010 về việc đề nghị xét nâng ngạch không qua thi đối với viên chức khi có thông báo nghỉ hưu, căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức khi có thông báo nghỉ hưu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Nội vụ xét, hướng dẫn nâng ngạch và xếp lương đối với viên chức thuộc Trường Đại học Thủy lợi như sau:

Giáo sư Hồ Sỹ Minh, sinh ngày 23/4/1946, trình độ Tiến sỹ, giảng viên chính, Trường Đại học Thủy lợi, tham gia cách mạng tháng 6/1969, hệ số lương hiện hưởng 6,78 bậc 8/8 ngạch Giảng viên chính cộng 10% phụ cấp thâm niên vượt khung, mã ngạch 15.110, từ ngày 01/12/2009. Trong công tác luôn hoàn thành nhiệm vụ, 10 năm trước khi nghỉ hưu không bị bất cứ hình thức kỷ luật nào, đã có thông báo nghỉ hưu từ ngày 01/5/2011 (Thông báo số 1144/TB-ĐHTL-TCCB ngày 01/11/2010).

Đề nghị bổ nhiệm và xếp lương bậc 5/6 ngạch Giảng viên cao cấp, hệ số lương 7,64, mã ngạch 15.109, được hưởng từ ngày 01/01/2011.

Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét và chấp thuận đề nghị nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3661/BNN-TCCB đề nghị hướng dẫn xếp lương đối với viên chức nghỉ hưu thuộc Trường Đại học Thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.377

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242