Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3657/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 31/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3657/LĐTBXH-TL
V/v: hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu
khi chuyển xếp lương mới

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi: Sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Quảng Bình

Trả lời công văn số 398/LĐTBXH ngày 10/10/2005 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ qui định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước thì việc chuyển, xếp lương phải bảo đảm theo nguyên tắc làm công việc gì xếp lương theo công việc đó, giữ chức vụ gì xếp lương theo chức vụ hoặc phụ cấp giữ chức vụ đó trên cơ sở tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân; tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ viên chức, nhân viên; tiêu chuẩn xếp hạng công ty.

Trường hợp của ông Đinh Duy Trịnh đang xếp lương bậc 2, hệ số 3,94, chức danh kế toán trưởng doanh nghiệp hạng III ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ và hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu 0,33 thì khi chuyển xếp sang lương mới chỉ được chuyển xếp sang bậc 2, hệ số 4,66, chức danh kế toán trưởng công ty hạng III theo qui định tại Thông tư 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và thôi hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu vì hệ số lương mới cao hơn hệ số lương cũ cộng hệ số chênh lệch bảo lưu.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình được biết và chỉ đạo thực hiện đúng qui định của Nhà nước./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Ông Đinh Duy Trịnh
- Lưu VP, Vụ TL(3)

T/L BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
 Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3657/LĐTBXH-TL ngày 31/10/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu khi chuyển xếp lương mới

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.138

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!