Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 361/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc triển khai xây dựng đơn giá tiền lương năm 2007 trong các công ty nhà nước

Số hiệu: 361/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 29/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG  THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 361/LĐTBXH-TL
V/v: triển khai xây dựng đơn giá tiền lương năm 2007 trong các công ty nhà nước

Hà Nội , ngày 29 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ
- Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc tw
- Chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty hạng đặc biệt

 

Căn cứ quy định của Chính phủ tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2006 về quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước và Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty hạng đặc biệt và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập:

1/ Chỉ đạo các công ty nhà nước thuộc quyền quản lý sớm thực hiện việc xây dựng và đăng ký đơn giá tiền lương, xây dựng quỹ tiền lương năm 2007 của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc theo đúng quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2/ Trong khi chưa có quyết định chính thức về đơn giá tiền lương, căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh các công ty tạm ứng tối đa không quá 80% mức đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương năm 2006 để trả cho người lao động và thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty.

3/ Tổng hợp, báo cáo và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tình hình đăng ký đơn giá tiền lương, thẩm định quỹ tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc năm 2007 và tình hình thực hiện năm 2006 về lao động, tiền lương, thu nhập của các công ty thuộc quyền quản lý theo đúng quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Đề nghị Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty hạng đặc biệt chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện đúng quy định của Nhà nước./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Lưu VP, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng thường trực
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 361/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc triển khai xây dựng đơn giá tiền lương năm 2007 trong các công ty nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.224
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6