Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3599/BTTTT-PTTH&TTĐT quy định chức danh và mức phụ cấp hoạt động không chuyên trách Đài truyền thanh xã do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 3599/BTTTT-PTTH&TTĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Đỗ Quý Doãn
Ngày ban hành: 27/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3599/BTTTT-PTTH&TTĐT
V/v quy định các chức danh và mức phụ cấp hoạt động không chuyên trách Đài truyền thanh xã

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo kết quả điều tra thống kê cho thấy hiện nay cả nước có 82,9% số xã, phường, thị trấn có Đài truyền thanh. Thông qua việc tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện và phát các bản tin hàng ngày, Đài truyền thanh cấp xã đã trở thành phương tiện tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật và Nhà nước, công cụ điều hành, chỉ đạo và quản lý xã hội ở cơ sở có hiệu quả cao. Nhưng chế độ phụ cấp, mức thù lao cho người quản lý vận hành còn thấp, không thống nhất.

Để việc thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đạt kết quả, tạo điều kiện cho các Đài truyền thanh cơ sở hoạt động ngày một tốt hơn, mức thù lao cho người quản lý vận hành khai thác, thống nhất và phù hợp. Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định chức danh người làm công tác truyền thanh ở cấp xã thuộc đối tượng hoạt động không chuyên trách ở xã và chế độ phụ cấp để họ làm tốt nhiệm vụ được giao. Với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất các chức danh và mức phụ cấp như sau:

1. Đối với Đài truyền thanh có quy mô toàn xã các chức danh được quy định là:

- Trưởng Đài truyền thanh xã;

- Người vận hành, khai thác và quản lý kỹ thuật;

- Người biên tập và thể hiện bản tin hàng ngày.

2. Những nơi không có đài truyền thanh quy mô toàn xã mà có đài truyền thanh thôn, bản thì người phụ trách đài truyền thanh là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản.

3. Mức phụ cấp cho các chức danh.

Theo Điều 14 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định với mức không quá hệ số 1,0 mức lương tối thiểu. Do tính chất công việc phải duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục và mang tính chuyên ngành vì vậy xem xét để xếp mức phụ cấp:

- Trưởng Đài truyền thanh xã hưởng mức phụ cấp hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung.

- Các chức danh khác hưởng mức phụ cấp không quá 80% mức phụ cấp của Trưởng Đài truyền thanh xã.

- Người phụ trách đài truyền thanh thôn, bản hưởng mức phụ cấp không quá 50% mức phụ cấp của Trưởng Đài truyền thanh xã.

Tùy điều kiện thực tế các tỉnh và thành phố có quy định cụ thể về số lượng các chức danh và mức phụ cấp cho phù hợp.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm giải quyết.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ LĐTBXH;
- Sở TTTT các tỉnh, TP;
- Sở Nội vụ các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, PTTH&TTĐT (3), MP.198.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Quý Doãn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3599/BTTTT-PTTH&TTĐT quy định chức danh và mức phụ cấp hoạt động không chuyên trách Đài truyền thanh xã do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.295

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108