Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3592/LĐTBXH-LĐTL giải quyết chế độ lao động dôi dư theo Nghị định 110/2007/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3592/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 13/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3592/LĐTBXH-LĐTL
V/v Giải quyết chế độ lao động dôi dư theo NĐ số 110/2007/NĐ-CP .

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời công văn số 12985/BTC-TCDN ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về giải quyết chế độ lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ đối với Cụm phà Hậu Giang, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Tại văn bản số 179/TTg-ĐMDN ngày 26/01/2010, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép thành lập Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ trên cơ sở tổ chức lại Cụm phà Hậu Giang và cho phép vận dụng quy định của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ để giải quyết lao động dôi dư khi tiến hành tổ chức lại Cụm phà Hậu Giang. Vì vậy, khi chuyển đổi Cụm phà Hậu Giang (đơn vị sự nghiệp kinh tế) thành Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ thì Cụm phà Hậu Giang được giải quyết chế độ lao động dôi dư theo các quy định tại Nghị định số 110/2007/NĐ-CP .

2. Theo quy định tại điểm d, khoản 4, mục I Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH ngày 10/9/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP thì thời điểm chốt danh sách người lao động để giải quyết lao động dôi dư là thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thực hiện chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Như vậy, thời điểm chốt danh sách người lao động giải quyết lao động dôi dư đối với Cụm phà Hậu Giang là thời điểm Bộ Giao thông - Vận tải ra quyết định chuyển đổi Cụm phà Hậu Giang thành Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ.

3. Theo quy định tại tiết c.1, điểm c, khoản 1, mục IV Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH thì thời điểm tính chế độ đối với người lao động dôi dư được tính đến ngày ký quyết định nghỉ việc. Vì vậy, thời điểm giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư của Cụm phà Hậu Giang được tính đến ngày Cụm phà Hậu Giang ra quyết định nghỉ việc theo quy định.

4. Tại khoản 1, Điều 8 Nghị định số 110/2007/NĐ-CP quy định công ty nhà nước, nông, lâm trường quốc doanh chịu trách nhiệm giải quyết chế độ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Nghị định này (chế độ trợ cấp mất việc cho đối tượng lao động dôi dư); các đối tượng khác không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định này bằng Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm (là các đối tượng thôi việc, mất việc làm theo quy định của Bộ luật Lao động). Trường hợp không đủ thì được hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này. Cụm phà Hậu Giang được Thủ tướng Chính phủ cho phép vận dụng Nghị định số 110/2007/NĐ-CP thì số lao động thuộc diện giải quyết chế độ thôi việc, mất việc theo quy định của Bộ luật Lao động được thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 8 Nghị định này.

5. Theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 110/2007/NĐ-CP thì đối tượng giải quyết chế độ lao động dôi dư trong công ty nhà nước là người lao động được tuyển dụng lần cuối cùng vào công ty trước ngày 21/4/1998 (thời điểm thực hiện Chỉ thị số 20/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước). Đối với Cụm phà Hậu Giang là một tổ chức sự nghiệp kinh tế của nhà nước, sau thời điểm ngày 21/4/1998, Cụm phà Hậu Giang tiếp nhận một số lao động từ Cụm phà Mỹ Thuận và Đội thanh tra giao thông đường bộ VII.08 là do sự điều chuyển của Cục đường Bộ Việt Nam (không phải Cụm phà Hậu Giang tuyển dụng mới). Vì vậy, đề nghị Bộ Tài chính trao đổi cụ thể với Bộ Giao thông - Vận tải về vấn đề này để đề xuất phương án xử lý cho phù hợp.

6. Về hình thức hoạt động giữa Cụm phà Hậu Giang, Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ và việc sử dụng con dấu của đơn vị này trong thời gian chuyển đổi, đề nghị Bộ Tài chính trao đổi cụ thể với Bộ Giao thông - Vận tải và cơ quan liên quan để xem xét, xử lý theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để quý Bộ tham khảo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu VP, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3592/LĐTBXH-LĐTL giải quyết chế độ lao động dôi dư theo Nghị định 110/2007/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.752

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242