Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3590/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành: 26/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3590/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Thực hiện tính lương tối thiểu mới đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2005

Kính gửi

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Các Tổng công ty 91

Thi hành Thông tư số 25/2005/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2005 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp theo Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn  thực hiện như sau:

1- Đối với người lao động về nghỉ chế độ dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 22/11/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước thì từ ngày 01/10/2005 mức lương tối thiểu để tính trợ cấp mất việc làm cho thời gian làm việc trong khu vực nhà nước từ ngày 01/10/2005 trở đi, trợ cấp đi tìm việc làm, 70% tiền lương cho những tháng còn lại chưa thực hiện hết hợp đồng lao động đã giao kết được tính theo mức lương tối thiểu chung là 350.000 đ/tháng.

2- Mức lương tối thiểu để tính trợ cấp thêm đối với người nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP nêu trên thực hiện theo quy định tại tiết a điểm 1 mục II của Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định là 350.000 đ/tháng tính từ 01/10/2005 trở đi.

Khi thực hiện điểm 1 nêu trên thì bổ sung thêm 02 cột tương ứng vào biểu số 9 và số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 18/2005/TT-BLĐTBXH ngày 11/5/2005 theo biểu đính kèm công văn này.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin thông báo các cơ quan đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ LĐ-VL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Bạch Hồng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3590/LĐTBXH-LĐVL ngày 26/10/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện tính lương tối thiểu mới đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.553

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!