Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3537/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3537/VPCP-KTTH
V/v báo cáo tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp và những giải pháp trong thời gian tới

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 28/BC-LĐTBXH ngày 23 tháng 4 năm 2012) về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp và những giải pháp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp, trình Chính phủ trong tháng 6 năm 2012 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 974/VPCP-KTTH ngày 21 tháng 02 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.

2. Về đề nghị thành lập một hệ thống ngành dọc từ Trung ương đến địa phương về dịch vụ việc làm để thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm thất nghiệp: giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng đề án cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong năm 2012.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan triển khai các biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về bảo hiểm thất nghiệp theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- VPCP: BTCN; PCN Phạm Văn Phượng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL, Cổng TTĐT, TKBT, KGVX,
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3537/VPCP-KTTH ngày 21/05/2012 báo cáo thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp và những giải pháp trong thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.896

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74