Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3459/LĐTBXH-PCTNXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành: 29/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI  
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 3459/LĐTBXH-PCTNXH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 16/2008/QH12 của Quốc hội

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Ninh, Tây Ninh, Long An và Bình Dương.

 

Thực hiện Nghị quyết số 16/2008/QH12 ngày 3/6/2008 của Quốc hội và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng tại Công văn số 4208/VPCP-KGVX ngày 26/6/2008 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương có Đề án sau cai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện Nghị quyết 16/2003/QH11 triển khai một số công việc sau đây:

1. Kể từ ngày 1/8/2008, theo tinh thần Nghị quyết số 16/2008/QH12 ban hành ngày 3/6/2008 của Quốc hội, các địa phương không đưa người đã hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc theo Quyết định xử lý vi phạm hành chính sang giai đoạn quản lý sau cai cho tới khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy (Luật số 16/2008/QH12) được Quốc hội thông qua ngày 3/6/2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009.

2. Từ nay đến ngày 31/12/2008, với những người đang chấp hành giai đoạn quản lý sau cai thì các địa phương  tiếp tục cho họ tham gia các hoạt động về quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm sau cai nghiện theo các nội dung và chỉ tiêu đề ra trong Đề án thí điểm của từng tỉnh, thành phố và giải quyết cho về khi họ hết thời gian chấp hành theo Quyết định. Chậm nhất đến ngày 31/12/2008, giải quyết tái hòa nhập cộng đồng hết số người còn lại theo đúng quy định của Nghị quyết số 16/2008/QH12 của Quốc hội. Đến thời điểm này, nếu người đang chấp hành quyết định quản lý sau cai tình nguyện ở lại, địa phương có thể làm thủ tục chuyển sang chế độ quản lý sau cai nghiện tự nguyện theo tinh thần Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy. Thời gian tự nguyện ở lại ít nhất là 01 năm.

3. Xây dựng phương án sắp xếp, điều chỉnh lại chức năng, nhiệm vụ các cơ sở cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, chuyển đổi công năng một số cơ sở nếu cần thiết; bảo đảm bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đáp ứng được yêu cầu quản lý sau cai theo tinh thần Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.

4. Khẩn trương chuẩn bị điều kiện và phương án đưa người sau cai kết thúc thời gian thực hiện Nghị quyết 16/2003/QH11 trở về hòa nhập cộng đồng để tiếp tục quản lý, giám sát, giúp đỡ họ chống tái nghiện có hiệu quả. Đặc biệt là tạo môi trường không có ma túy; hỗ trợ họ tìm kiếm việc làm đồng thời định kỳ, đột xuất xét nghiệm ma túy và thống kê chính xác tỷ lệ tái nghiện để cơ sở đánh giá về hiệu quả thực sự của Nghị quyết số 16/2003/QH11.

5. Cuối tháng 12/2008, các địa phương tổ chức tổng kết quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2003/QH11 và các Đề án sau cai của từng địa phương (tính từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sau cai tới ngày 31/12/2008) để đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Đề án sau cai của địa phương. Từ đó có phương hướng khắc phục khi thực hiện Điều 33 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.

Báo cáo gửi về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội), chậm nhất trước ngày 25/12/2008 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng;
- Bộ trưởng;
- Bộ Công an (để phối hợp);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VP, Cục PCTNXH (03).

KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG
Lê Bạch Hồng  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3459/LĐTBXH-PCTNXH ngày 29/09/2008 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 16/2008/QH12 của Quốc hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.572

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209