Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3390/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 29/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNGmTHƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3390/LĐTBXH-TL
V/v: tổ chức thi nâng ngạch

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam

Trả lời công văn số 3407/NHNo-LĐTL ngày 26/9/2006 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Do điều kiện lịch sử để lại nên hiện nay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có một số viên chức đã có nhiều cống hiến cho sự phát triển của ngân hàng nhưng do tuổi đời cao nên không đáp ứng được trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chức danh của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thống nhất với đề nghị của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trong năm 2006 đối với viên chức có tuổi đời trên 55 tuổi đối với nam và trên 50 tuổi đối với nữ tạm thời không thi ngoại ngữ khi dự thi nâng ngạch viên, chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp.

2. Đối với cán bộ được cấp bằng thạc sỹ, tiến sỹ trong và ngoài nước, học đại học ngoại ngữ hoặc học đại học, thực tập chuyên môn từ 01 năm trở lên không có phiên dịch ở các nước có yêu cầu sử dụng một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ); Cán bộ học ngoại ngữ ở các trường Đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, được cấp chứng chỉ (B với thi ngạch Chuyên viên, C với thi ngạch chuyên viên chính) bằng 1 trong 5 thứ tiếng nói trên mà chứng chỉ này tính từ thời gian được cấp đến thời gian thông báo trong thời hạn 1 năm thì Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam xem xét quyết định miễn thi ngoại ngữ trong đợt thi nâng ngạch năm 2006.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam biết và thực hiện theo đúng quy định trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL.

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3390/LĐTBXH-TL ngày 29/09/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức thi nâng ngạch

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.460

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.48.196
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!