Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3352/LĐTBXH-LĐTL xếp lương đối với Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3352/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 06/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3352/LĐTBXH-LĐTL
V/v xếp lương đối với trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần Xây dựng và Xuất nhập khẩu tổng hợp
(Số 100 Lò Đúc, phường Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 148/CONEXIM ngày 13/9/2011 của Công ty cổ phần Xây dựng và Xuất nhập khẩu tổng hợp về việc xếp lương đối với Trưởng ban kiểm soát công ty, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003 thì chức danh Trưởng ban kiểm soát là thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị. Vì vậy, tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong công ty nhà nước không quy định tiền lương đối với chức danh Trưởng ban kiểm soát không phải là thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị.

Trường hợp Công ty cổ phần Xây dựng và Xuất nhập khẩu tổng hợp vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương quy định đối với công ty nhà nước thì Công ty cổ phần Xây dựng và Xuất nhập khẩu tổng hợp thực hiện xếp lương đối với chức danh Kiểm soát viên chuyên trách quy định tại khoản 1, điều 11 Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để chuyển xếp lương đối với bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng ban kiểm soát nhưng không phải thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị. Theo đó, bà Hoa được chuyển xếp lương chuyên môn, cộng phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng theo hạng công ty được xếp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần Xây dựng và Xuất nhập khẩu tổng hợp được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công thương;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3352/LĐTBXH-LĐTL xếp lương đối với Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.377

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104