Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3348/LĐTBXH-VP công khai hồ sơ thủ tục hành chính do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3348/LĐTBXH-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Hồng Lan
Ngày ban hành: 06/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3348/LĐTBXH-VP
V/v công khai hồ sơ TTHC

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Ngày 26 tháng 9 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1188/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ và ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đề nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia các hồ sơ văn bản, hồ sơ thủ tục hành chính của 01 thủ tục hành chính ban hành mới và 05 thủ tục hành chính sửa đổi tại Quyết định số 1188/QĐ-LĐTBXH nói trên (cụ thể như phụ lục kèm theo).

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Vụ Pháp chế;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu VT, KSTTHC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đào Hồng Lan

 

PHỤ LỤC

ĐỀ NGHỊ CÔNG KHAI TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA ĐỐI VỚI HỒ SƠ VĂN BẢN, HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(kèm theo Công văn số 3348/LĐTBXH-VP)

1. Hồ sơ văn bản

Hồ sơ văn bản đề nghị công khai

STT

Số hồ sơ của văn bản đề nghị công khai

Tên hồ sơ văn bản đề nghị công khai

Ghi chú

1

B-BLD-015210-VB

Thông tư số 15/2011/TT-BLĐTBXH ngày 10/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

 

2. Hồ sơ TTHC

Hồ sơ TTHC đề nghị công khai

STT

Số hồ sơ TTHC đề nghị công khai

Tên thủ tục hành chính đề nghị công khai

Ghi chú

1

B-BLD-176151-TT

Cấp giấy chứng nhận Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Thủ tục ban hành mới

2

B-BLD-176273-TT

Đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 1

Số hồ sơ cũ của TTHC: B-BLD-113169-TT

3

B-BLD-176281-TT

Đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 2

Số hồ sơ cũ của TTHC: B-BLD-113171-TT

4

B-BLD-176289-TT

Đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 3

Số hồ sơ cũ của TTHC: B-BLD-113175-TT

5

B-BLD-176292-TT

Đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 4

Số hồ sơ cũ của TTHC: B-BLD-113176-TT

6

B-BLD-176296-TT

Đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 5

Số hồ sơ cũ của TTHC: B-BLD-113179-TT

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3348/LĐTBXH-VP công khai hồ sơ thủ tục hành chính do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.552

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242