Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3315/LĐTBXH-LĐTL về vận dụng chế độ phụ cấp thu hút do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3315/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 07/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3315/LĐTBXH-LĐTL
V/v vận dụng chế độ phụ cấp thu hút

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2009

 

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Trả lời công văn số 2653/DKVN-TCNS ngày 25 tháng 8 năm 2009 của Tập đoàn về việc ghi tại trích yếu, sau khi xem xét Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về tiền lương thì các công ty cổ phần có quyền tự xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương hoặc vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương quy định đối với công ty nhà nước. Đồng thời, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2005 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút, thì các công ty cổ phần có thể vận dụng quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC nêu trên thu hút người lao động vào làm việc tại công ty. Vì vậy, Công ty cổ phần Thủy điện Đăkdring và Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na của Tổng công ty Điện lực dầu khí thuộc Tập đoàn do đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng nhà máy thủy điện tại vùng có Điều kiện khó khăn, xa xôi hẻo lánh có thể vận dụng chế độ phụ cấp thu hút mức 50% so với mức lương cấp bậc, chức vụ đối với viên chức, nhân viên, công nhân làm việc tại 2 công ty.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3315/LĐTBXH-LĐTL ngày 07/09/2009 về vận dụng chế độ phụ cấp thu hút do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.147

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.51.151