Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3283/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ phụ cấp thu hút và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với công tác khảo sát dự án thuỷ điện Đắk Mi 3 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3283/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 17/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 3283/LĐTBXH-LĐTL
V/v Chế độ phụ cấp thu hút và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với công tác khảo sát dự án thuỷ điện Đăk Mi 3

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Trả lời công văn số 778/BXD-KTXD ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc ghi tại trích yếu. Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 10284/BTC-PC ngày 04 tháng 9 năm 2008, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận áp dụng phụ cấp thu hút mức 50% lương cấp bậc, chức vụ đối với công nhân, nhân viên trực tiếp tham gia khảo sát công trình thuỷ điện Đăk Mi 3 trong thời gian 3 năm, kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2008 đến 01 tháng 9 năm 2011.

Cách tính phụ cấp thu hút thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2005 của Liên tịch Bộ Nội Vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút.

2. Về chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong các công ty nhà nước.

Đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn các công ty thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3283/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ phụ cấp thu hút và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với công tác khảo sát dự án thuỷ điện Đắk Mi 3 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.977
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.185