Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 327/VPCP-KGVX về việc đề xuất chế độ đối với người đã nghỉ hưu và người không hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách Hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 327/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 13/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 327/VPCP-KGVX
V/v đề xuất chế độ đối với người đã nghỉ hưu và người không hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách Hội

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Hội Người cao tuổi Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại công văn số 3560/TTr-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2008 về chính sách, chế độ đối với người đã nghỉ hưu và người không hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách Hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Nội vụ về sự cần thiết nghiên cứu quy định chế độ đối với những người đã nghỉ hưu và những người không hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách Hội không phải là tổ chức chính trị – xã hội.

2. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất chế độ thù lao đối với các trường hợp cán bộ đã nghỉ hưu và những người không hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách Hội, phù hợp với tương quan về tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức trong biên chế giữ các chức danh lãnh đạo chuyên trách tương đương trong Hội, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định để thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, TTĐT; các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 327/VPCP-KGVX về việc đề xuất chế độ đối với người đã nghỉ hưu và người không hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách Hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.099

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113