Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3260/VPCP-KGVX hoàn thiện dự thảo Nghị định về chế độ phụ cấp ưu đãi trong ngành y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3260/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 20/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3260/VPCP-KGVX
V/v hoàn thiện dự thảo Nghị định về chế độ phụ cấp ưu đãi trong ngành y tế

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Xét đề nghị của Bộ Y tế (Tờ trình số 1027/TTr-BYT ngày 17 tháng 12 năm 2010, công văn số 1787/BYT-TCCB ngày 06 tháng 4 năm 2011) về dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập và viên chức làm chuyên môn y tế tại các cơ quan, đơn vị, trường học; ý kiến của Bộ Tư pháp (công văn số 1030/BTP-PLHSHC ngày 10 tháng 3 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 2829/BTC-HCSN ngày 03 tháng 3 năm 2011), Bộ Nội vụ (công văn số 426/BNV-TL ngày 15 tháng 02 năm 2011) và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 562/LĐTBXH-LĐTL ngày 02 tháng 3 năm 2011), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Bộ Y tế hoàn chỉnh dự thảo Nghị định theo hướng: đối với công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế; viên chức y tế làm công tác quản lý, phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp y tế nói chung (trừ đối tượng làm công tác quản lý, phục vụ tại các chuyên khoa HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh lý, pháp y), viên chức làm công tác chuyên môn y tế tại cơ quan, đơn vị, trường học thì thủ trưởng đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét, quyết định nhưng không vượt quá mức 20% so với mức lương ngạch bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng.

Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT;
các Vụ: PL, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), Nh.17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3260/VPCP-KGVX hoàn thiện dự thảo Nghị định về chế độ phụ cấp ưu đãi trong ngành y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.556

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144