Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3247/LĐTBXH-LĐTL về quy chế trả lương của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3247/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 31/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3247/LĐTBXH-LĐTL
V/v Quy chế trả lương của Bảo hiểm tiền gửi VN

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Trả lời công văn số 195/BHTG132 ngày 04/6/2009 của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về trả lương đặc thù trong Quy chế trả lương của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong công ty nhà nước, Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 206/2004/NĐ-CP thì Tổng Giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước có trách nhiệm xây dựng quy chế trả lương để trả lương cho người lao động theo quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, công bằng, minh bạch, khuyến khích người có tài năng, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, có năng suất lao động cao, đóng góp nhiều cho công ty. Hội đồng quản trị (công ty có Hội đồng quản trị) thông qua quy chế trả lương. Khi công ty xây dựng quy chế trả lương phải có sự tham gia của Ban chấp hành công đoàn công ty, đồng thời phổ biến đến từng người lao động và đăng ký với đại diện chủ sở hữu trước khi thực hiện.

2. Về nội dung quy chế trả lương và quy định trả lương đối với lao động đặc thù trong quy chế trả lương của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có ý kiến tại công văn số 4399/LĐTBXH-LĐTL ngày 26/11/2008 và sau khi tiến hành thanh tra, Thanh tra Chính phủ cũng đã có ý kiến kết luận. Vì vậy, đề nghị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam căn cứ quy định tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP, Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH nêu trên và ý kiến kết luận của Thanh tra Chính phủ để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3247/LĐTBXH-LĐTL ngày 31/08/2009 về quy chế trả lương của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.867

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.218.88
server250