Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3201/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 27/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3201/LĐTBXH-LĐTL
V/v áp dụng thang lương, bảng lương do doanh nghiệp tự xây dựng

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn
(Tổ 1B, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn)

 

Trả lời công văn số 212/CV-KS ngày 06/8/2009 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn về việc áp dụng thang lương, bảng lương do doanh nghiệp tự xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 57 Bộ luật Lao động thì sau khi lấy ý kiến Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và đại diện người sử dụng lao động, Chính phủ quy định các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động để người sử dụng lao động xây dựng và áp dụng phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ thì thang lương, bảng lương của doanh nghiệp áp dụng làm cơ sở để thỏa thuận tiền lương trong ký kết hợp đồng lao động; đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

3. Theo quy định tại khoản 2 Điều 94 của Luật Bảo hiểm xã hội thì đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động.

Theo các quy định nêu trên thì:

- Việc doanh nghiệp tự xây dựng thang lương, bảng lương và việc áp dụng thang lương, bảng lương do doanh nghiệp tự xây dựng áp dụng làm cơ sở để ký kết hợp đồng lao động, đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật là phù hợp với quy định của pháp luật.

- Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động. Do đó, doanh nghiệp thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐ-TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3201/LĐTBXH-LĐTL ngày 27/08/2009 về áp dụng thang lương, bảng lương do doanh nghiệp tự xây dựng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.545

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!