Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3197/BHXH-CĐCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Huy Ban
Ngày ban hành: 07/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3197/BHXH-CĐCS
V/v: thực hiện chế độ hưu trí
từ 1/10/2005

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2005

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 208/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thì người nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 đến ngày 30 tháng 9 năm 2005, lương hưu được điều chỉnh một lần khi nghỉ hưu với mức tăng tương ứng với thời điểm nghỉ hưu (mức điều chỉnh được quy định theo từng tháng và đến hết tháng 9 năm 2005).

Để giải quyết chế độ hưu trí kịp thời cho các đối tượng hưởng chế độ hưu trí từ 1/10/2005, các đơn vị sử dụng lao động và cơ quan Bảo hiểm xã hội phải thực hiện giải quyết chế độ hưu trí cho người lao động với thời hạn trước 1 tháng, tức là từ tháng 9 năm 2005. Do đến nay chưa có quy định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1/10/2005 trở đi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam kính đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn tạm thời về thực hiện chế độ hưu trí đối với người nghỉ hưu từ 1/10/2005 trong khi chưa có quy định mới để đảm bảo cho người lao động hưởng chế độ hưu trí kịp thời và Bảo hiểm xã hội Việt Nam có căn cứ hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên,
- BHXH các tỉnh, TP,
- Lưu VP, CĐCS.

TỔNG GIÁM ĐỐC
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAMNguyễn Huy Ban

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3197/BHXH-CĐCS ngày 07/09/2005 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thì người nghỉ hưu từ 01/10/2004 đến 30/9/2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.578

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!